Pracownia Pszczelnictwa
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dydaktyka

Nazwa przedmiotu:

Użytkowanie trzmieli i pszczól samotnic

Założenia i cel:

Systematyka, gatunki, rasy pszczół samotnic. Biologia, użytkowanie, chów i gniazdowanie Murarki ogrodowej (Osmia rufa). Znaczenie pszczół samotnic jako zapylaczy dla ludzi i środowiska. Choroby i szkodniki pszczół samotnic. Systematyka, gatunki i rasy trzmieli. Biologia, użytkowanie i chów trzmieli (Bambus Latr). Gniazdowanie trzmieli i wykorzystanie trzmieli (Bambus Latr) w gospodarce szklarniowej i polowej. Choroby i szkodniki trzmieli.

Kordynator przedmiotu:

dr Barbara Zajdel

Wydział:

Wydział Nauk o Zwierzętach