Pracownia Pszczelnictwa
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

        Tematy Prac Dyplomowych

  1. Badanie opinii konsumentów na temat jakości miodu pszczelego.
  2. Ocena jakości mikrobiologicznej miodów dostepnych na polskim rynku.
  3. Porównanie pasożytów gniazdowych murarki ogrodowej (Osmia bicornis L.) w nowych i wieloletnich miejscach ich gniazdowania.
  4. Fauna towarzysząca murarce ogrodowej (Osmia bicornis L.) w różnych regionach Polski.
  5. Wpływ przestrzennego rozwoju miasta Warszawy na wyniki reprodukcyjne i faunę towarzyszącą pszczole murarki ogrodowej (Osmia bicornis L.).
  6. Wychów matek pszczelich.
  7. Sztuczne unasienianie matek pszczelich.
  8. Przyspieszanie wiosennego rozwoju rodzin pszczelich.