Pracownia Pszczelnictwa
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dydaktyka

Nazwa przedmiotu:

Pszczelarstwo na świecie

Założenia i cel:

Zróżnicowanie fauny pszczół na świecie. Rozmieszczenie geograficzne pszczół. Pszczelarstwo na różnych kontynentach świata. Zasobność bazy pożytkowej pszczół w różnych rejonach świata. Charakterystyka i użytkowanie najpopularniejszych gatunków pszczół (Apis mellifera, Apis dorsata, Apis cerana, Apis laboriosa) w wybranych krajach świata. Różne metody pozyskiwania produktów pszczelich na świecie.

Kordynator przedmiotu:

dr hab. Beata Madras-Majewska prof. SGGW

Wydział:

Wydział Nauk o Zwierzętach