Pracownia Pszczelnictwa
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dydaktyka

Nazwa przedmiotu:

Pszczelnictwo

Założenia i cel:

Systematyka pszczół. Historia pszczelarstwa. Morfologia, anatomia, fizjologia, biologia i genetyka pszczół. Zasady pracy hodowlanej. Gospodarka pasieczna. Wychów matek i trutni. Naturalny i kontrolowany dobór u pszczół. Choroby, pasożyty i zatrucia pszczół. Dziko żyjące pszczołowate. Produkty pszczele.

Kordynator przedmiotu:

dr hab. Beata Madras-Majewska prof. SGGW

Wydział:

Wydział Nauk o Zwierzętach