Pracownia Pszczelnictwa
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dydaktyka

Nazwa przedmiotu:

Pszczelarstwo hobbystyczne

Założenia i cel:

Zakres zagadnień obejmuje podstawy pszczelarstwa, przygotowanie do samodzielnego prowadzenia pasieki, przyspieszanie wiosennego rozwoju rodzin pszczelich, wykorzystanie głównego pożytku poprzez ograniczenie matek w czerwieniu, tworzenie odkładów (podział rodzin), wychów matek pszczelich na potrzeby własnej pasieki oraz wykorzystanie pszczół jako zapylaczy.

Kordynator przedmiotu:

dr Jakub Gąbka

Wydział:

Wydział Nauk o Zwierzętach