Pracownia Pszczelnictwa
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dydaktyka

Nazwa przedmiotu:

Wykorzystanie produktów pszczelich

Założenia i cel:

Zdobywanie wiedzy z zakresu powstawania, pozyskiwania i konserwacji produktów pszczelich. Skład, właściowości fizyczne i chemiczne miodu, pyłku, pierzgi, propolisu, mleczka pszczelego, wosku i jadu pszczelego. Wykorzystanie produktów pszczelich w żywieniu, apiterapi i różnych gałęziach przemysłu.

Kordynator przedmiotu:

dr hab. Beata Madras-Majewska prof. SGGW

Wydział:

Wydział Nauk o Zwierzętach
Wydział Nauk o Żywności