Pracownia Pszczelnictwa
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

                Pracownicy

Kierownik Pracowni Pszczelnictwa

dr hab. Beata Madras-Majewska prof. SGGW

Pokój nr 18

tel. (48 22) 59 366 52

e-mail: beata_madras_majewska@sggw.pl

godziny konsultacji poniedziałek 09:30-11:30

Adiunkt

dr Jakub Gąbka

pokój nr 11

tel. (48 22) 59 366 51

e-mail: jakub_gabka@sggw.pl

godziny konsultacji poniedziałek 11-13

Asystent

dr inż. Barbara Zajdel

pokój nr 11

tel. (48 22) 59 366 51

e-mail: bzajdel@o2.pl

e-mail: barbara_zajdel@sggw.pl

godziny konsultacji środa 10-12

`

Doktorant

mgr. Maciej Ochnio

pokój nr 18

tel. (48 22) 59 366 52

e-mail: maciej_ochnio@sggw.pl

godziny konsultacji poniedziałek 9:30-11:30

Sekretariat

inż. Joanna Ścięgosz

pokój nr 19

tel. (48 22) 59 366 53

e-mail: pp.sggw.pl

e-mail: joanna_sciegosz@sggw.pl

Pracownik Techniczny

mgr inż. Zbigniew Kamiński

pokój nr 19

tel. (48 22) 59 366 53

e-mail: pp.sggw.pl

Profesor Emerytowany

prof.dr hab. Jerzy Woyke

pokój nr 17

tel. (48 22) 59 366 55

e-mail: jerzy_woyke@sggw.pl

Profesor Emerytowany

prof. dr hab. Zygmunt Jasiński

pokój nr 12

tel. (48 22) 59 366 50

e-mail: pp.sggw.pl