Pracownia Pszczelnictwa
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dydaktyka

Nazwa przedmiotu:

Organizacja gospodarstwa agroturystycznego

Założenia i cel:

Podstawy prawne funkcjonowania podmiotów agroturystycznych w Polsce. System kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej. Istniejące i nowe motywacje uprawiania turystyki i rekreacji. Typy gospodarstw agroturystycznych w Polsce. Przygotowanie gospodarstwa do prowadzenia działalności agroturystycznej. Istota, pojęcie, cele marketingu i promocji w zakresie usług agroturystycznych.

Kordynator przedmiotu:

dr hab. Beata Madras-Majewska prof. SGGW

Wydział:

Wydział Nauk o Zwierzętach