Pracownia Pszczelnictwa
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

                Dydaktyka

Przedmioty prowadzone w pracowni
  1. Pszczelnictwo
  2. Pszczelarstwo hobbystyczne
  3. Wykorzystanie produktów pszczelich
  4. Użytkowanie trzmieli i pszczół samotnic
  5. Organizacja gospodarstwa agroturystycznego
  6. Pszczelarstwo na świecie
  7. Bioindykatory w biotechnologii