Pracownia Pszczelnictwa
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dydaktyka

Nazwa przedmiotu:

Bioindykatory w biotechnologii

Założenia i cel:

Różnorodność metod bioindykacyjnych. Cechy dobrego bioindykatora i ich klasyfikacja. Biologiczne metody oceny stanu środowiska. Zastosowanie metod bioindykacyjnych w ocenie zanieczyszczenia oraz stanu środowiska. Owady, ryby, raki, płazy, gady jako biowskaźniki.

Kordynator przedmiotu:

dr hab. Beata Madras-Majewska prof. SGGW

Wydział:

Wydział Nauk o Zwierzętach