Pracownia Pszczelnictwa
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

                Aktualności

Trwa nabór do Sekcji Pszczelarskiej.
Sekcja Pszczelarska skupia miłośników pszczół, pszczelarstwa, poczucia humoru i radości życia. Spotykamy się w pasiece przy Pracowni Pszczelnictwa. Położenie pasieki (Stary Kampus), obcowanie z pszczołami i weseli ludzie tworzą specyficzny klimat, dzięki czemu wiele osób „zaraża się” pszczelarstwem, co w wiekszości przypadków jest nieuleczalne. Studenci należący do Sekcji Pszczelarskiej pomagają w pracach pasiecznych i prowadzeniu badań z zakresu biologii pszczół, wychowu i sztucznego unasieniania matek pszczelich oraz gospodarki pasiecznej. Przeprowadzają oni również własne doświadczenia, które prezentują w Przeglądzie Dorobku Kół Naukowych.

Kontakt: jakub_gabka@sggw.pl

Nabór na stażystów do badań laboratoryjnych.

Zapraszamy chętnych studentów do odbycia bezpłatnego stażu w laboratorium mikrobiologicznym. Celem stażu jest zdobycie umiejętności praktycznych. szczególnie z zakresu badań i oceny jakości mikrobiologicznej produktów pszczelich. Zdobyte doświadczenie podczas stażu umożliwi Państwu bycie konkurencyjnym na rynku pracy. Studenci otrzymają zaświadczenia potwierdzające odbycie stażu.

tel. (48 22) 59 366 52

e-mail: beata_madras_majewska@sggw.pl

Nowe przedmioty.